Antropozofija

Antropozofija-kamen temeljac waldorfske pedagogije

Antropozofija “

Antropozofija ima svoje korijene u duhovnom svijetu ali njezine grane, listovi, cvijeće i plodovi rastu dalje u sva područja ljudskog života.“Rudolf Steiner

U brojnom opusu svojih ciklusa predavanja, knjiga i članaka Steiner je nastojao približiti svojim slušateljima njegovo duhovno učenje koje je nazvao antropozofija. Smatrao je da antropozofija ne smije biti samo teorija pomoću koje se čovjek može udaljiti od svega bolnog i nesretnog u životu te pobjeći u svijet mističnog, već da ona mora postati praktični dio života zbog „istinske spoznaje duhovnog svijeta koji ne živi zaseban život, nego prodire u sve oblike materijalnog. Iako postoji mnogo različitih knjiga i članaka vezanih uz objašnjenje pojma i srži antropozofije, Steiner je jednom prilikom odgovorio na pitanje što je antropozofija; “Antropozofija je spoznaja koja stvara ono više Ja u čovjeku. Dakle, mogli bismo reći da je antropozofija put spoznaje duše namijenjen današnjem suvremenom čovjeku, a vodi k širenju ljudske svijesti.

Do antropozofskih spoznaja dolazi se logičkim,odnosno misaonim putem, misaonom analizom i vlastitim unutarnjim iskustvom. Antropozofija otvara poglede, pruža uvid i otkriva put prema višim duhovnim svjetovima. Razumijevanje o antropozofi je bitno zbog toga što je waldorfska pedagogija utemeljena na antropozofiji. Antropozofsko učenje služi kao znanstvena podloga u Waldorfskim vrtićima i školama,ali se ne pojavljuje kao njezin sadržaj. Ovakvo učenje,odgoj smatra kao najplemenitijom djelatnošću koja ima vrlo bitnu zadaću u suvremenom svijetu; odgajati dijete kako bi ono moglo spoznati samo sebe. Dijete promatra kao cjelovitu jedinku, koja se sastoji od tijela, duše i duha te se sve troje kod djece mora razvijati skladno i u ritmu. Zbog navedenog ključan je i samoodgoj odgojitelja koji mora spoznati sebe i više duhovne zakonitosti,kako bi spoznajno mogao prenijeti na dijete.Steiner nalaže, da u procesu odgoja i obrazovanja djece, odgojitelji pa i učitelji imaju ulogu isključivo duhovnog pomagača djetetu u njegovom osobnom razvitku.

Odrasle osobe ne bi nipošto smjele djeci nametati nešto što se već ne nalazi u njima samima, već bi im trebali pružiti optimalne uvjete u njihovoj okolini kako bi se svako dijete približilo i ujedinilo sa svojim Ja. Steiner je želio objediniti i prikazati jedinstvo između fizičkog i duhovnog svijeta. Smatrao je da je tjelesno odraz nadosjetilnog odnosno duhovnog. Iznio je teoriju da se čovjek sastoji od četverostruke ljudske prirode koju sačinjava fizičko tijelo, etersko(životno)tijelo, astralno(osjećajno)tijelo i Ja tijelo. Fizičko tijelo sastoji se od konstrukcije, oblikuje ga nasljeđe te je podložno smrti.Pomoću fizičkog tijela predstavljeno je materijalističko shvaćanje života. Životno, odnosno etersko tijelo, predstavlja ispunjeno životom duhovno obličje,povezano je sa fizičkim tijelom putem tekućina koje kolaju fizičkim tijelom,omogućavajući mu razvoj te je podložno kozmičkim utjecajima. Etersko tijelo u usko je u vezi s fizičkim samo što je fizičko tijelo vezano uz zemaljsko, a etersko tijelo je s druge strane vezano uz izvanzemaljsko. Astralno tijelo ljudi dijele jedino sa životinjama te je ovo tijelo sjedište ljudskih emocija, osjećaja, požuda, želja, boli, sreće i zadovoljstva. Fizičkom i eterskom tijelu dodano je astralno tijelo. Posljednje dolazi Ja tijelo koje se budi u 21. godini života. Podrazumijeva spoznaju pravoga sebe, upoznavanje unutarnjega čovjeka koji nas čini nama, jedinstvenim jedinkama. U duhovnom, ono se može protumačiti kao treće oko koje razvijamo i otvaramo meditacijom te ujedinjenjem i holističkim razvitkom sva četiri tijela.

Materijal preuzet sa “Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“.
Tema : Waldorfska pedagogija u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (pogledaj cijeli rad)
Završni rad autorice / pristupnika : Dora Vudrag
Mentor: doc. dr. sc. Adrijana Višnjić -Jevtić
Čakovec, Rujan 2019.

Scroll to Top